მიზნები

სუფთა ჰაერის ხარისხზე ზრუნვა ახალი პროდუქტების შექმნით, ქალაქის განტვითვით და გამწვანებით, მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებით, ეკო-მეგობრული სტარტაფების წახალისებით, ჯანმრთელობაზე ზრუნვით, ტექ. დათვალიერების ხელშეწყობით.